On repartim?

Actualment repartim a les següents poblacions:

Canillo (centre urbà), Meritxell, Encamp (centre urbà), Les Bons, Ordino (centre urbà), Segudet, Sornàs, Ansalonga, La Cortinada, La Massana (centre urbà), Anyós, L'Aldosa de la Massana, Sispony, Escàs, Andorra la Vella (centre urbà), Santa Coloma, La Margineda, Sant Julià de Lòria, Aixovall, Aixirivall, Aubinyà, Bixessarri, Certés, Llumeneres, Nagol, Fontaneda, Juberri, Escaldes Engordany

Condicions generals
Imatge sobre Condis

1. Presentació de Condisline Andorra.

"Condisline.ad" és la marca comercial explotadora de la botiga on-line propietat de Sant Eloi Estació Servei, S.A., d'ara endavant Sant Eloi.

Sant Eloi, amb un centre comercial, 9 benzineres i una para-farmàcia és una de les empreses més importants del sector de la distribució al Principat d'Andorra.

2. Objecte de les Condicions Generals de compra i acceptació.

Les clàusules que a continuació es relacionen composen les "condicions generals de contractació", tenint per objecte regular l'adquisició, a través d'www.condisline.ad, o també a través de l'adreça www.santeloi.com dels productes oferts per Condisline.ad al supermercat on-line.

El client, haurà de consultar, registrar-se i acceptar les presents condicions, abans d'accedir al supermercat on-line, entenent que l'accés al mateix així com la compra dels productes oferts suposarà l'acceptació de les presents condicions generals de contractació.

3. Servei de compra "on line".

Condisline.ad posa a la seva disposició el servei de compra on-line per adquirir amb total comoditat tota classe de productes alimentaris, de perfumeria, drogueria i tabacs a través de mitjans telemàtics, comprometent-se a lliurar-los al seu domicili dins de la franja horària que les presents condicions estableixen, excepte causa de força major.

4. Força major.

De manera enunciativa i sense caràcter limitatiu, s'entén que hi ha força major en els següents casos:

• En general per l'esdeveniment de qualsevol succés impossible de preveure i, encara previsible, inevitable, que repercuteixi en el servei de lliurament i / o recepció dels productes comprats o en la qualitat dels mateixos.

• Els errors en l'accés a les diferents pàgines web del Supermercat, així com per raons derivades de la poca disponibilitat d'energia i / o combustible, els danys produïts per tercers o atacs als servidors de Condisline.ad que afectin la qualitat del servei i no siguin imputables ni a Condisline.ad ni a l'usuari.

• La impossibilitat o dificultat en el subministrament dels productes comprats pel client ocasionada per qualsevol tipus de vaga, conflicte de tipus laboral o per qualsevol altre tipus d'alteració social o disposició governamental.

5. Registre a Condisline.

Per realitzar qualsevol compra al supermercat el client s'haurà de registrar com a usuari del portal condisline.ad i ha d'emplenar, en la seva integritat, el formulari habilitat a aquest efecte, representant això l'acceptació de les condicions generals de forma expressa, plena i sense reserves.

El client ha de ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per contractar, acceptant de forma expressa que l'accés al supermercat, la utilització de la informació que obtingui, així com l'ús que realitzi són sota la seva responsabilitat.

Sant Eloi es reserva el dret a realitzar qualsevol modificació, unilateralment i, sense previ avís, de la presentació i configuració de la seva pàgina web, així com poder privar, de manera temporal o definitiva, l'accés a la mateixa en cas que es detecti, entre d'altres, un ús indegut de la web, o per motius de força major.

6. La seguretat de Condisline.ad.

El registre en CondisLine.ad així com la confirmació de compra, es realitza mitjançant una connexió segura, això significa que la informació viatja per Internet encriptada i protegida, garantint la seguretat i confidencialitat de les seves dades personals.

És segur Condisline.ad ?

• La màxima preocupació de Condisline.ad és proporcionar-li un servei de compra segur. Per això controlem l'accés mitjançant usuari i contrasenya, a més dels més sofisticats sistemes de seguretat: protocol SSL i Tallafocs.

SSL

• Tota la informació que ens proporcioni, tant en el formulari de registre com en el d'acceptació de comanda, aniran protegits amb el protocol SSL (Secure Socket Layers). Això vol dir que la informació que viatja a través d'Internet, del seu ordinador fins al nostre servidor, ho fa de forma codificada.

• Aquest sistema requereix que el servidor estigui acreditat mitjançant un certificat electrònic expedit per una autoritat de certificació, que li garanteixi que està accedint al servidor segur de Condisline.ad

• El protocol SSL es basa en un sistema dual de clau pública i privada per garantir una compra segura. La informació en el seu trànsit per Internet, no és més que un conjunt de dades sense sentit i indesxifrable. Encara en el cas que puguin ser copiades, mai es podrien interpretar: la informació roman segura i privada.

• Una autoritat de certificació (CA, Certification Authority) és una entitat que s'encarrega d'autenticar els participants de les transaccions que es fan a Internet.

• La CA s'encarrega d'emetre els certificats als usuaris, perquè aquests els puguin utilitzar en les seves comunicacions segures amb altres usuaris de la xarxa. L'autoritat de certificació de Condisline.ad és Verisign. Aquesta CA és un proveïdor clàssic d'infraestructura de claus públiques i certificats digitals, per a l'establiment de comunicacions segures a través d'Internet i altres xarxes privades

El client es compromet a mantenir en la més absoluta confidencialitat la contrasenya d'accés i la clau secreta, comprometent-se a comunicar a Condisline.ad en la major brevetat, qualsevol circumstància que pugui representar la pèrdua de seguretat en l'accés.

7. Característiques del servei.

Cobertura geogràfica

Condisline.ad reparteix a Canillo (centre urbà), Meritxell, Encamp (centre urbà), Les Bons, Ordino (centre urbà), Segudet, Sornàs, Ansalonga, La Cortinada, La Massana (centre urbà), Anyós, l'Aldosa de la Massana, Sispony, Escàs, Andorra la Vella (centre urbà), Santa Coloma, La Margineda, Sant Julià de Lòria (centre urbà), Aixovall, Aixirivall, Aubinyà, Bixessarri, Certés, Llumeneres, Nagol, Fontaneda, Juberri i Escaldes-Engordany (centre urbà).

Si en el moment del lliurament de la compra el client es troba absent del seu domicili, el personal encarregat del repartiment deixarà el contingut de la compra el més a prop possible de la porta d'entrada del domicili on s'havia de lliurar. Cas que es vulgui d'alguna altra manera caldrà que el client en deixi constància en el moment de formalitzar la compra.

Comanda mínima

Per poder realitzar una compra a Condisline.ad, serà imprescindible que faci una comanda mínima de 30 €. En cas contrari el sistema no permetrà confirmar la comanda.

Despeses d'enviament

L'enviament de la comanda realitzada a Condisline.ad serà gratuït sempre i quan es superi l'import mínim de la comanda.

Promocions

Les promocions que s'aplicaran a Condisline.ad són únicament i exclusivament les pròpies del servei en línia, ben comunicades a través del web o via correu electrònic. Si disposa d'alguna altra promoció, oferta o val de descompte que hagi adquirit en el Centre Comercial o en alguna benzinera l'informem que no serà vàlida a Condisline.ad.

Restriccions del servei

La venda d'articles com tabac i alcohol quedarà sotmesa a les disposicions legals vigents en cada moment.

Sistemes de Pagament

Mitjançant targeta de crèdit o dèbit a través de qualsevol banc d'Andorra que compleixi amb l'estàndard PCI-DSS i a la qual passarà garantint la seguretat i confidencialitat de les dades sol·licitades en el formulari de la seva passarel·la de pagament (núm de targeta, data de caducitat i codi CVV).

CondisLine.ad no emmagatzema cap informació bancària dels nostres clients, però permet l'opció de vincular a les seves comandes una targeta de crèdit o dèbit "habitual", amb l'objectiu d'agilitar els tràmits de pagament en properes compres i evitar haver de tornar a introduir les dades.

Part de l'assortiment de CondisLine.ad el composen articles de pes variable, per tant el càrrec amb l'import definitiu de la seva compra s'efectuarà un cop confirmada la preparació de la comanda.

Cas que el client disposi d'algun tipus de targeta de facturació de Sant Eloi podrà també associar aquesta/es targeta/es al seu compte de CondisLine.ad i l'import de les comandes que realitzi a través de Condisline.ad se li carregaran a final de mes com si fossin comandes realitzades físicament als nostres establiments.

Vigència de preus

Condisline.ad garanteix que els preus que s'aplicaran en tot moment són els vigents a la web www.condisline.ad en el moment de confirmar la comanda.

Eventualment poden diferir dels presentats en Condisline.ad, segons els productes de pes variable comprats.

Acceptació

El client, sota la seva responsabilitat, declara haver llegit i accepta totes les condicions generals d'ús i de Contractació que estan a la seva disposició.

Devolucions i Incidències

En el supòsit que el client rebi algun producte defectuós, que li falti algun dels productes sol•licitats en la seva comanda o que rebés algun producte no sol•licitat, haurà de comunicar-ho al nostre Servei d'Atenció al Consumidor trucant al telèfon 74 31 40, a través del nostre xat o per correu electrònic online@santeloi.com. Els productes subministrats es troben subjectes a la garantia legal de conformitat amb la normativa vigent.

Dret de desistiment

a. El client té dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals des del lliurament del producte, sense necessitat de cap justificació.

b. Aquest dret no és aplicable a productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa; productes desprecintats que per raons d'higiene o salut no es pugui admetre la seva devolució; i productes que tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns després del lliurament ".

c. Es pot exercir el seu dret de desistiment comunicant a Sant Eloi amb domicili carretera general s/n, telèfon 74 31 40 i correu electrònic online@santeloi.com, la seva decisió de desistir del contracte mitjançant una declaració inequívoca.

d. En cas de desistiment per part del client, li retornarem tots els pagaments rebuts sense demores indegudes i, en qualsevol cas abans que hagi transcorregut el termini de 14 dies naturals des de la data en què s'informi de la seva decisió de desistir del contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament utilitzat per al pagament. No obstant això, podrem retenir el reemborsament fins haver retornat els béns.

8. Servei d'Atenció al Consumidor.

Per a qualsevol tipus de consulta, incidència o reclamació, li oferim el nostre Servei d'Atenció al Consumidor a través del telèfon 74 31 40, de 8:30 a 20:30 hores

Si ho prefereix també pot enviar un correu electrònic a la següent adreça: online@santeloi.com.

9. Responsabilitats de l'ús del Portal.

L'usuari accepta que l'accés i / o ús del portal es porta a terme sota la seva responsabilitat. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir al supermercat on line. En aquest registre el client serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, el client / usuari disposarà d'una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i proporcional de la mateixa.

Sant Eloi no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogués patir l'usuari com a conseqüència que terceres persones, de forma fraudulenta, utilitzin la seva contrasenya o per qualsevol altre mitjà aconsegueixin accedir al supermercat, llevat que el client ens hagués comunicat la manca de seguretat de la seva contrasenya utilitzada.

Així mateix, Sant Eloi no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: accés i / o ús inadequat del Portal; falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

10. Justificació de la compra per correu electrònic.

Condisline.ad enviarà al client, de forma immediata a la realització de la proposta de compra o, com a molt tard en el moment del lliurament del producte comprat, justificació escrita o proposta del mateix, en qualsevol altre suport durador adequat al mitjà de comunicació emprat.

El justificant de la proposta de compra contindrà la relació de productes adquirits.

11. Marc normatiu de les condicions generals de contractació.

Les presents condicions estan sotmeses a la legislació andorrana vigent.

12. Fur i jurisdicció.

Qualsevol litigi o controvèrsia que pogués derivar-se de la interpretació o aplicació de les presents condicions, les parts se sotmeten a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals competents.